Услуги

Во нашата ординација ние ке се погрижиме за вашата блескава насмевка. Тука може да добиете услуги од областа на:
⇒Превентивна стоматологија
♦заливање на фисури;
♦совет за правилно одржување на хигиената на усната
♦празнина.
⇒Конзервативна стоматологија
♦изработка на високоестетски конзервативни реставрации.
⇒Протетика
♦мостови;
♦коронки;
♦визил скелетирана протеза класична и со припрема;
♦парцијални и тотални протези.
⇒Болести на уста.

естетска стоматологија
совршена насмевка