Локација

Ул.“Благој Давков“
Бр. 2/1-3
1000 Скопје